Sveriges mest framgångsrika Facebook-aktörer v15

Socialkontoret.se har under v15 tittat närmare på 20 100 svenska företags och organisationers 50 213 inlägg och deras följares 4 014 627 gillanden, kommentarer och delningar på Facebook. Nedan finner du en veckotopplista över de med fler än 5000 följare som fått högst SK-poäng* under vecka 15.

Definition av SK-poäng

Med SocialKontoret-poängen (SK) avses förmågan att konsekvent skapa så pass bra innehåll att följarna visar ett aktivt intresse. Värdet beräknas utifrån antalet interaktioner (gillanden, kommentarer och delningar) per inlägg, delat med sidans gillare/följare (potentialen), och redovisas i promille.

Med andra ord; SK 45,2 betyder att varje inlägg har gillats, kommenterats eller delats av i genomsnitt 45,2 promille (eller 4,52 procent) av följarskaran.