De mest framgångsrika Facebook-aktörerna inom segmentet Food & Beverage Company

Socialkontoret.se har under v20 granskat 324 Facebooksidor som kategoriserat sig i segmentet Food & Beverage Company. Dessa har publicerat 608 inlägg som i sin tur vunnit uppskattning genom 58 003 gillanden, kommentarer och delningar på Facebook. Här följer en veckotopplista över de som nått fram till sina följare mest konsekvent och effektivt.

Definition av SK-poäng

Med SocialKontoret-poängen (SK) avses förmågan att konsekvent skapa så pass bra innehåll att följarna visar ett aktivt intresse. Värdet beräknas utifrån antalet interaktioner (gillanden, kommentarer och delningar) per inlägg, delat med sidans gillare/följare (potentialen), och redovisas i promille.

Med andra ord; SK 45,2 betyder att varje inlägg har gillats, kommenterats eller delats av i genomsnitt 45,2 promille (eller 4,52 procent) av följarskaran.