De mest framgångsrika Facebook-aktörerna inom segmentet Non-Governmental Organization (NGO)

Socialkontoret.se har under v37 granskat 28 Facebooksidor som kategoriserat sig i segmentet Non-Governmental Organization (NGO). Dessa har publicerat 76 inlägg som i sin tur vunnit uppskattning genom 3 859 gillanden, kommentarer och delningar på Facebook. Här följer en veckotopplista över de som nått fram till sina följare mest konsekvent och effektivt.

Definition av SK-poäng

Med SocialKontoret-poängen (SK) avses förmågan att konsekvent skapa så pass bra innehåll att följarna visar ett aktivt intresse. Värdet beräknas utifrån antalet interaktioner (gillanden, kommentarer och delningar) per inlägg, delat med sidans gillare/följare (potentialen), och redovisas i promille.

Med andra ord; SK 45,2 betyder att varje inlägg har gillats, kommenterats eller delats av i genomsnitt 45,2 promille (eller 4,52 procent) av följarskaran.