Laserdome Malmö på Facebook

Socialkontoret.se analyserar löpande hur Facebookinläggen från Laserdome Malmö tas emot av dess följare och övriga.

SK-poäng

Med SocialKontoret-poängen avses förmågan att skapa så pass bra innehåll att följarna visar ett aktivt intresse. Värdet beräknas utifrån antalet interaktioner (gillanden, kommentarer och delningar) per inlägg, delat med sidans gillare/följare (potentialen). Redovisas i promille.

Gillar sidan

Pratar om

Inlägg

Gillanden

Kommentarer

Delningar