Sveriges största Facebook-aktörer v29

Socialkontoret.se har under v29 tittat närmare på 21 105 svenska företags och organisationers 32 124 inlägg och deras följares 3 037 340 gillanden, kommentarer och delningar på Facebook. Här följer en veckotopplista över de som rönt störst framgång rent volymmässigt.

Definition av SK-poäng

Med SocialKontoret-poängen (SK) avses förmågan att konsekvent skapa så pass bra innehåll att följarna visar ett aktivt intresse. Värdet beräknas utifrån antalet interaktioner (gillanden, kommentarer och delningar) per inlägg, delat med sidans gillare/följare (potentialen), och redovisas i promille.

Med andra ord; SK 45,2 betyder att varje inlägg har gillats, kommenterats eller delats av i genomsnitt 45,2 promille (eller 4,52 procent) av följarskaran.