Sveriges största Facebook-aktörer v16

Socialkontoret.se har under v16 tittat närmare på 20 176 svenska företags och organisationers 44 419 inlägg och deras följares 3 382 095 gillanden, kommentarer och delningar på Facebook. Här följer en veckotopplista över de som rönt störst framgång rent volymmässigt.

Definition av SK-poäng

Med SocialKontoret-poängen (SK) avses förmågan att konsekvent skapa så pass bra innehåll att följarna visar ett aktivt intresse. Värdet beräknas utifrån antalet interaktioner (gillanden, kommentarer och delningar) per inlägg, delat med sidans gillare/följare (potentialen), och redovisas i promille.

Med andra ord; SK 45,2 betyder att varje inlägg har gillats, kommenterats eller delats av i genomsnitt 45,2 promille (eller 4,52 procent) av följarskaran.